NTP-KNI-18-0031

A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása (NTP-KNI-18-0031)

„Mesterségbeli tehetségígéretek a Vályiban újratöltve”

 

Szakképző iskolaként a mesterségbeli tehetségfejlesztéshez kértünk és kaptunk támogatást a NTP-KNI-17-0098 Mesterségbeli tehetségígéretek a Vályiban program keretében. A csoport számára folytatást kívántunk biztosítani a 10. évfolyamon, ezért ismét pályázatot nyújtottunk be. Ennek eredményeként a 60 órás komplex tehetséggondozó program a 2018/19-es tanévben is folytatódik. A bevont diákok (20 fő 10. évfolyamos tanuló) 4 szakmai csoportban (fémipar, építőipar, kereskedelem és vendéglátás) bontakoztathatják ki tehetségüket. A program elsődleges célja a diákokban rejlő mesterségbeli képességek, lehetőségek kiteljesedésének segítése, tehát a fejlődés és az önmegvalósítás támogatása. Emellett kezelni kívánjuk azt is, hogy a csoporttagok számára az egyik legnagyobb probléma a szociokulturális háttér miatt a társas interakciók hiánya. Az interperszonális fejlesztés során a gyengeségeket kompenzáló erősségek tudatosítására is törekszünk. A gyakorlatorientált mesterségbeli foglalkozásokon a gazdagítással főként a diákok feladat iránti elköteleződését szeretnénk kialakítani. A feltöltődést és az együttműködési készség fejlesztését szolgálják pályázati programunk fizikai erőnléti és kézműves részei.

 

A program a Nemzeti Tehetség Program 1 300 000 forintos támogatásával valósul meg, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével juttatott.

MEGHÍVÓ PROJEKTÜNK ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRE