Tehetséggondozás

Kiválóan Akkreditált Tehetségpont lettünk!

A címet, mely az elmúlt években a tehetséggondozás terén végzett pedagógiai munkánkat ismerte el, a Kárpát-medencei Tehetségnapon kapta meg iskolánk.

Az akkreditáció szöveges értékelése:

“A tehetségpont működése bizonyítja azt a tényt, hogy szakképzési centrumokban is lehet kiváló tehetséggondozó munkát végezni, ha az a pedagógusok részéről elhivatottsággal párosul. Hátrányos helyzetű Tolna megyei kistérségben (tamási kistérség) végzik munkájukat. Ugyanakkor a az innovatív vezetői szemléletnek köszönhetően kiváló tárgyi feltételekkel: gyönyörű intézménnyel, tágas terekkel, jól felszerelt tantermekkel, eszközökkel (3 D-és nyomtató) rendelkeznek. Ez a vezetői attitűd a tehetségpont vezetőinek munkájában is tetten érhető. Ennek köszönhetően alapos, célirányos, tudatos tehetséggondozó folyamat indult el az intézményben. Kiváló beválogatási folyamat (kidolgozott önismereti tesztek, melyeket a Nemzeti Tehetség Program által ajánlott Tulajdonságlista alapján értékelnek). Tehetséggondozó folyamatuk tudatos, támogató, a tanulói visszajelzések meggyőzőek – számos tanulójuk a programnak köszönhetően nyerte vissza az általános iskolában elveszített önbizalmát- erről a tanulói értékelések egyértelműen tanúskodnak- és került az ország legjobbjai köze a Szakmai Tanulmányi Versenyeken. Tevékenységeik produktumai egy részét is láthattuk: kiállítás, képek, tanulói visszajelzések formájában.”

 

Taroltak a vályisok az elődöntőn!

Tolna megye 19 előválogatóba jutott tanulója közül TIZENEGY diák vályis!

Lezajlott a Szakma Kiváló Tanulója Verseny idei elődöntője, melyen természetesen vályis diákok is részt vettek.

A megmérettetés következő fordulójába, azaz az előválogatóba Tolna megyéből összesen 19 diák jutott be. Ebből 11 (!!!) a mi iskolánk tanulója!

Fias Dorina eladó szakmában, Bodnár Gergő, Kajtár Ákos és Závoti Levente épület- és szerkezetlakatos szakmában, Ignácz Ákos hegesztő szakmában, Gábor István, Pék Benedek és Pusztai Csaba Krisztofer kőműves és hidegburkoló szakmában, Szabó Nikolett, Sztolyka Dorina és Sztolyka Edina pedig pincér szakmában vág neki az előválogató küzdelmeinek, ha ott jól teljesítenek, az országos döntőben bizonyíthatnak!

1. Mottó: „Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag számára, hogy azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes.” Thomas Gordon

A projekt tevékenysége: Tehetséges fiatalok speciális frusztrációjának, környezetével kialakult konfliktusainak feloldását segítő program, csoportfoglalkozás

Előzmény: Hosszabb idő telik el, míg az iskolánkba érkező eltérő társadalmi státuszú fiatalok egy jó közösséggé érnek össze. Azonban nem mindig sikeres ez a folyamat. Iskolánkban felülreprezentáltak a különböző tanulási, magatartási problémákkal küzdő fiatalok, akik maguk is többféle etnikai kisebbséget képviselnek. Ez a sokszínűség nehezíti az „összetalálkozásukat” ugyanakkor sok lehetőség is rejlik ezekben a sajátosságokban. Ezekből az adottságokból származó konfliktusokat szeretnénk lerövidíteni, élmény dús találkozásokká átformálni, ehhez a kulcsembereket, a tehetséges kommunikátorokat megkeresni, beazonosítani, felkészíteni. Számukra a kiválasztás után célirányos konfliktuskezelő, frusztrációs toleranciát növelő csoportfoglalkozásokat tartunk.

Célcsoport:

15-17 éves korosztály;

Célunk:

 • Váljanak képessé asszertív kommunikációra; kialakítása,
 • Stressz-tűrő képességük fokozódjon;
 • Önmaguk asszertív reprezentálásával kapcsolatos élmények szerzése,
 • Közösségfejlesztővé válás multikulturális környezetben;
 • Stressz-tűrő képességük fejlesztése;
 • Reakciók tudatosabb kontrolljával a proaktivitásuk növelése;

 Módszerek: 8 x 2 órában kiscsoportban tapasztalati tanulás eszközeivel, helyzetgyakorlatokban, saját élményen át dolgozzuk fel az élményeket.

   2. Mottó: Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho

Projekt tevékenysége: Tehetség felderítés területeihez kapcsolódó játékos kreatív program

 Előzmény: Iskolánkban minden új tanévben tartunk 2 nap startnapokat, aminek szerepe elsősorban a közösségépítés. Olyan kreatív közösségépítő rendezvényeket szervezünk, melyek alkalmasak arra, hogy vidám, a diákok ötleteiből kiinduló, de célzott közösségfejlesztő tevékenységen át az intra és interperszonális tehetségeket azonosítjuk. Majd segítségükkel megtervezzük a „KREATÚRA” napot, ahol az 5 kilencedikes osztály speciális szakmai tehetségeit is azonosítjuk. Témák: gasztronómia, vizuália, flashmob, verszengés, díszcsomagolás, virtuális hegesztés, kreatív falazás, zárfeltörés, stb. Fókuszban a gyakorlat!

 Célcsoport:

1416 éves korosztály

Célunk:

 • Szakma-specifikus tehetségek beazonosítása;
 • Játékos-kreatív keretek között egymástól tanulás lehetőségének biztosítása;
 • Élményszerű tanulási környezet megteremtése;
 • Közösségfejlesztés;

Módszerek:

Csapatversenyek, kalandpedagógiai eszközök, témamegjelenítés saját ötletek alapján, brain storming, kooperativitás;

Intézményünk 2007 óta, a TÁMOP 3.3.7 program elindításával kezdte meg tehetséggondozó munkáját, akkor még kevés tudatossággal. Ezt követően folyamatosan fejlesztettük tevékenységeinket, szélesítettük a tehetséggondozó programjaink körét, célirányossá tettük a tehetségterületeknek megfelelően a gondozást. 2013-tól 2015-ig „kísérleti” tehetséggondozó egyéni fejlesztéseket is kipróbáltunk, mely tapasztalatokat tervezzük továbbvinni a gondozási folyamatban.

Mely területeken végzünk tehetséggondozó tevékenységet?

 • Logikai – matematikai
 • Zenei
 • Nyelvi
 • Interperszonális
 • Térbeli – vizuális
 • Természeti
 • Intraperszonális
 • Testi – kinesztetikus
 • Foglalkozási terület(ek)

A tehetség szűrés és azonosítás intézményünkben alkalmazott módszerei és eszközei:

Szűrés: Diákok számára szervezett programokon, rendezvényeken előszűrünk. A programokon célirányos megfigyeléseket végeztünk. A szűrés után történik egy „előválogatás”, ekkor „elindítjuk” az azonosítási folyamatot.

Azonosítás: összeállítottunk egy önkitöltős kérdőív sorozatot a diákoknak, továbbá ezek eredményeit kiegészítjük a tanáraikkal és környezetükkel végzett interjúk információival.

Gondozás: specifikus képességet fejlesztő tevékenységekbe való bekapcsolás, rendezvényeken való részvétel, versenyeken való megmérettetés, kiscsoportos foglalkozások, szakkörök, tanórai differenciálás, projektekben való részvétel biztosítása (hazai és külföldi – francia és német).

Utógondozás rendszerét tervezzük kidolgozni a „ Tehetséggondozó Műhely” pályázat keretében.