Alapítványunk

„Tamási Szakképzéséért” Alapítvány

A Vályi Péter Szakképző Iskola mellett működő „Tamási Szakképzéséért” Alapítvány egy 1994 óta folyamatosan aktív közhasznú szervezet. Az alapítvány létrehozásának célja, hogy a város és a vonzáskörzetéhez tartozó települések állampolgárai szakképzésének fejlesztését, szakmai átképzését, az új képzési tevékenységek kialakítását elősegítse. Az ehhez szükséges tárgyi és szellemi erőforrásokat és feltételeket fejlessze. Támogassa a szociálisan, vagy egyéb módon rászoruló személyek képzésbe történő bekapcsolódását, tanulását, átképzését.

Mindemellett gondoskodik a tehetséggondozó és felzárkóztató pedagógiai tevékenységek támogatásáról, biztosítja a felnőttoktatás és átképzés feltételeinek bővítését is.

Az alapítvány városi önkormányzati források bevonásával, külön szabályozás szerint, támogatja a helyi illetőségű tanulók szakképzési tanulmányait a Vályiban!

Az alapítvány kuratóriuma:

 • Vida Lajos, elnök
 • Barkóczy Ferenc
 • Fellinger Károlyné
 • Kissné Herczeg Anikó
 • Ribányi József
Felügyelő bizottsága:

 • Bodó Zoltánné, elnök
 • Pappné Sárréti Zsuzsanna
 • Biró János

Az alapítvány a célcsoportok számára az oktató-nevelő munkával, szakmai képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos, illetve társadalmi integrációt segítő rendezvényeket szervez. Szorosan együttműködik a Vályi Péter Szakképző Iskolával és Kollégiummal, támogatva az iskola azon törekvéseit, amelyek hátránykezelésre, hátránykompenzációra irányulnak. Folyamatosan segíti az olyan közösségi tevékenységeket, amelyek nem tartoznak az iskola alaptevékenységébe, de az oktatási-nevelési tevékenységet szolgálják.

Rendszeresen támogatja az alábbi tevékenységeket:

 • közismereti és sportversenyekre való felkészülés és részvétel,
 • szakmai versenyekre történő felkészülés és részvétel,
 • nemzetközi pályázatokban való részvétel, azok elnyerése és megvalósítása,
 • iskolai kulturális rendezvények megvalósítása,
 • diákok, csoportok kirándulása, színház- és operalátogatás,
 • a rászorult tanulók szociális alapon történő támogatása,
 • tanórán kívüli tevékenységeket, művészeti rendezvényeken való részvételt és azok szervezését.

Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa a „Tamási Szakképzéséért” Alapítványt, segítve ezzel a fent kitűzött céljaink elérését, a tervezett tevékenységeink megvalósítását!

Adószámunk: 18852709-1-17

Köszönettel:

Vida Lajos, a kuratórium elnöke