Új Nemzedék Bázisiskola

Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. „Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című országos kiemelt projekt finanszírozásában történik.

A projekt vezetője: Müller Katalin

  • Pályatervezési és életvezetési kompetenciák fejlesztése (kötelező) – Erdős Orsolya, Szécsi-Pécsvári Nóra, Müller Katalin
  • Vállalkozói szemlélet- és kompetenciafejlesztés programelem (választható) – Kökönyei Hedvig, Szilágyi Tímea
  • Készségfejlesztés a művészeti nevelés eszközeivel programelem (választható)  – Szinák Renáta, Erdős Orsolya

Osztályfőnöki órák és tanórán kívüli tevékenységek keretében.

 

A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be. A középiskolai program a résztvevő negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építésben.

A diákok három programelem keretében vesznek részt a tanáraik által vezetett foglalkozásokon: az életpálya-építés, a vállalkozói kompetencia fejlesztése és a kompetenciafejlesztés a művészet eszközeivel mind azt a célt szolgálja, hogy a diákok alapos önismeretre tegyenek szert, és fejlődjenek a sikeres életvezetéshez szükséges, tehát nem szakma-specifikus kulcskompetenciáikban. Hogy a ma iskoláiban milyen ismeretek közvetítésére van szükség ahhoz, hogy a diákok a munkaerő-piacon sikeresen megállják majd a helyüket, a gyors fejlődésnek és az információk megsokszorozódásának köszönhetően szinte beláthatatlan. Azt azonban kutatások bizonyítják, hogy a problémamegoldó képesség és a kreativitás, a tanulási és gondolkodási képesség, az indoklási és értékelési képesség, a kooperációs és kommunikációs képesség, a felelősségvállalási képesség, az önállóság és a teljesítőképesség olyan kulcsképességek, amelyek az egyén lehetőségeit az élet minden területén meghatározzák.

A megfelelő életpálya megtalálásához az önismereten keresztül vezet az út: az érdeklődés, a személyes stílus vagy az, hogy ki milyen értéket keres és talál a munkatevékenységben, ugyanúgy fontos összetevője a hivatás megválasztásának, mint az előnyben részesített munkamódok, a teljesítményhez való viszony vagy az interperszonális készségek. Mindezek az önmagukról szóló ismeretek jelentik a kiindulási alapot ahhoz, hogy a diákok megfelelő pályaismeret és munkaerő-piaci ismeretek mellett helyes döntéseket hozzanak, képesek legyenek az életpálya-építésüket tervezni, és eszerint cselekedni.