TÁMOP 3.3.10

TÁMOP 3.3.10 B-12-2013-0005

„Találd meg az utad, a mentorod segít!”

Cél: A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő differenciáló pedagógiai módszerek és mentorok alkalmazása.

– Videotréning

– Kapcsolatépítés: workshopok a tantestület és a tagintézmények részvételével, szakmai fórumsorozat, közösségépítés (filmklub, kirándulás színház, múzeum látogatás, fórumokon való részvétel).

Támogatás: 28 900 812 forint (100%)

Megvalósítás: 2013. – 2015.

Projektvezető: Kissné Herczeg Anikó

Szakmai vezető: Puskásné Szalai Katalin

Pénzügyi vezető: Lukácsné Barth Anikó

A pályázat legfőbb eleme a tanulás segítése, a továbbtanulásra ösztönzés, így a legtöbb figyelem a mentorálás tevékenységére irányul. Emellett kiemelt figyelem irányul a közösségépítő tevékenységekre, illetve programokra.

Amint elkészültek a mentorálás dokumentumainak sablonjai és kiválasztódtak a mentor-mentorált párok, megindulhatott az érdemi munka.

Az egyéni fejlesztési tervek a 3.3.8-as pályázatban kidolgozott bemeneti mérés alapján készültek el. Ez azért is jó volt, véleményem szerint, mert kipróbálásra került a mérés a gyakorlatban, kisebb létszámnál, így az esetlegesen jelentkező hibák javíthatóak.

A mentorálás dokumentumainak kisebb hibái is előkerültek, így ezeket is tudjuk a következő tanévre javítani.

A mentorok havonta tartott összejöveteleit alakuló, első mentorcsoport megbeszélés nyitotta, ahol ismertetésre került a projekt szakmai programja, célkitűzései, követelményei.

A közösségépítő programok sorát a filmklubbal kezdtük, amelynek foglalkozásait a kollégiumban szerveztük meg, lévén a kollégisták a legelérhetőbb célcsoport a délutáni, esti órákban, iskolaidőn kívül. A filmklub három alkalommal került megrendezésre, a megtekintett filmek tartalmáról, mondanivalójáról a film után kötetlen beszélgetés zajlott a szervező mentorok és a diákok között.

A következőkben a fórumsorozat megszervezése zajlott, amelyeket más iskolai programokkal összekötve oldottunk meg.

Az első fórum a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Tolna Megyei Kormányhivatal által életre hívott Bűnmegelőzési Roadshow-ja keretén belül került megrendezésre. Ennek előzményeként együttműködési szerződést kötöttünk a Tamási Rendőrkapitánysággal, tekintettel a mai kor kihívásaira, amelyek meglehetősen próbára teszik az ifjúságot abban a tekintetben, hogy ellen tudnak-e és milyen mértékben állni a drog, alkohol és egyéb káros szenvedélyek csábításainak, meg tudják-e védeni magukat a különböző helyzetekben. Amellett, hogy a roadshow keretében különböző bemutatókat és előadásokat néztek és hallgattak meg diákjaink, a fórum keretében kérdéseket is tehettek fel az őket érdeklő és érintő problémákról, azok megoldási lehetőségeiről.

A második fórum megrendezésének lehetőségét az iskola hagyományos diáknapja adta. Ez alkalommal olyan hátrányos helyzetű volt diákjainkat hívtuk meg, akiknek sikerült a felsőoktatásba bejutni, jelenleg ott folytatnak tanulmányokat. A fórum nagyon jó hangulatban zajlott, az egyetemisták szívesen meséltek bekerülésükről, mostani életükről, tanulási, lakhatási, majdani elhelyezkedési lehetőségeikről, távlati terveikről. Diákjaink érdeklődéssel hallgatták és lelkesen kérdezték Őket.

A fórumsorozat harmadik darabját a Munkaügyi Központ és a környékünkön található gyakorlati helyet illetőleg a későbbiekben munkahelyeket biztosító munkaadók részvételével tartottuk meg. Ezen a fórumon azok a diákok kaphattak kérdéseikre válaszokat, akiknek nincs kedvük, lehetőségük a továbbtanuláshoz, ám nyilvánvalóan szeretnének a munka világába beilleszkedni.

Időközben megszervezésre került egy egynapos kirándulás Pécsre, amelynek keretében mentoráltjaink meglátogatták a Vasarely múzeumot és a Zsolnay Múzeumot, városnéző kisvonattal megnézték Pécs főbb nevezetességeit. A kirándulás nagyszerű lehetőséget nyújtott egyrészt a közösség megerősítésére, másrészt a kulturális értékeink megtekintésére.

Az idei tanév utolsó közösségépítő és kulturális programja a színházlátogatás volt. A Pécsi Nemzeti Színház előadásában a Padlás című musical-t nézték meg tanulóink, osztatlan lelkesedéssel és tetszéssel számolva be utólag az előadásról.

A mentorálás folyamatos volt az egész tanév során, a negyedévek végén és most tanév végén a dokumentumok beadásra kerültek, ellenőrzésük megtörtént, illetve folyamatban van. Az eddigi tapasztalatok alapján a mentorok lelkiismeretesen foglalkoznak mentoráltjaikkal, és vezetik a naplókat.

A tanév során egy alkalommal monitoring ellenőrzés volt a pályázattal kapcsolatban, amely során minden dokumentumunkat rendben találták.