TÁMOP 3.2.1

TÁMOP 3.2.1 A-11/2-2012-0012

„Diákok a közösség szolgálatában – önkéntes program bevezetése a KLIK Tolna megyei középiskoláiban”

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerület

Elnyert támogatási összeg: 28 475 951 Ft

A megvalósítás időszaka: 2013.07.01.-2014.06.30.

A pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), melyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.

Pályázni 9-11. évfolyamos tanulók 50 órás közösségi szolgálatának teljesítésére minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó tevékenységekkel lehetett.

A Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény tanulói a projekt keretében az alábbi tevékenységeket vállalták:

– idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között

– életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel

– parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése

– nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar összegyűjtése

Együttműködő partnereink:

– Tamási Város Önkormányzata

– Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja