Tanévünk eseménynaptára

A 2019/2020. tanév helyi rendjeA 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet: a 2019/2020. tanév rendjéről alapján.

A tanév hetes beosztása

hetek száma “A” hét napok száma hetek száma “B” hét napok száma
1. szeptember 2 – 6. 5 1. szeptember 9 – 13. 5
2. szeptember 16 – 20. 5 2. szeptember 23 – 27. 5
3. szeptember 30 – október 4. 5 3. október 7 – 11. 5
4. október 14 – 18. 5 4. október 21 – 25. 4
20 19
  ŐSZI SZÜNET: 2019. október 28 – november 1.
5. november 4 – 8. 5
5. november 11 – 15. 5 6. november 18 – 22. 5
6. november 25–29 5 7. december 2 – 7. 6
7. december 09–14. 6 8. december 16 – 20. 5
16 21
  TÉLI SZÜNET: 2019. december 23 – 2020. január 3.
8. január 6 – 10. 5 9. január 13 – 17. 5
9. január 20 – 24.

(I. fél év vége)

5 10. január 27 – 31. 5
10. február 3 – 7. 5 11. február 10 – 14 5
11. február 17 – 21. 5 12. február 24 – 28. 5
12. március 2 – 6. 5 13. március 09 – 13. 5
13. március 16 – 20. 5 14. március 23 – 27. 5
14. március 30 – április 3 5 15. április 6 – 8. 3
35 33
TAVASZI SZÜNET: 2020. április 9 – 14.
15. április 15 – 17 3 16. április 20 – 24. 5
16. április 27 – 30

végzősök: április 30

4

4

17. május 4 – 8. 5
17. május 11 – 15. 5 19. május 18 – 22. 5
18. május 25 – 29. 5     20. június 1 – 5. 5
19. június 8 – 12. 5     június 15. 1
    22         21
  összesen 93         94

“A” hét összesen: 19 hét                                         “B” hét összesen: 19 hét

“A” hét összesen: 93 nap                                         “B” hét összesen: 94 nap

*végzősök

“A” hét összesen: 16 hét                                          “B” hét összesen: 16 hét

“A” hét összesen: 78 nap                                         “B” hét összesen: 78 nap

A 2019/2020. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő (6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet):

 1. december 7. szombat munkanap 2019. december 24. kedd pihenőnap
 2. december 14. szombat munkanap 2019. december 27. péntek pihenőnap

A tanév, a tanítási év:

A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő).

A középfokú iskolákban az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2020. április 30. (csütörtök).

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc nap, szakközépiskolában százhetvenkilenc a tanítási napok száma.

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakközépiskolában hét munkanapot, szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Ebből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

Az őszi szünet 2019. október 28-tól november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet 2019. december 23-től 2020. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet 2020. április 9-től április 14-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2021. január 31-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítás nélküli munkanapok felhasználása:

 • 1 nap diáknap
 • 1 nap pályaorientációs nap (Vályi nap)
 • 1 nap nevelőtestületi csapatépítő program
 • 2 nap nevelési értekezlet
 • 2 nap továbbképzési nap

Témahetek szervezése:

A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 • „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét: március 2 – 6.
 • Digitális témahét: március 23 – 27.
 • Fenntarthatósági témahét: április 20 – 24.

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés:

Kompetenciamérés a 10. évfolyamokon: 2020. május 27. A méréshez szükséges adatok megküldése az OH részére: 2019.  november 22-ig.

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata: 2020. január 8 – április 24. között. Feltöltés NETFIT rendszerbe: 2020. május 29-ig.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok:

A 2019. évi október-novemberi érettségi vizsgák: írásbeli 2019. október 11 – 25.; szóbeli emelt szint 2019. november 7 – 11., középszint 2019. november 18 – 22.

A 2020. évi május-júniusi érettségi vizsgák: írásbeli 2020. május 4 – 25.; szóbeli emelt szint 2020. június 3 – 19., középszint 2020. június 16 – 28.

Szakmai vizsgaidőszak, vizsganapok

A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati az alábbi időpontban kell megszervezni:

 1. a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2019. október 7 – 11. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2019. október
 2. b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2020. február 3 – 7. 8.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2020. február – március
 3. c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2020. május 11 – 13., május 15. és május 20. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2020. május – június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 20120. május – június

 1. d) a mellék-szakképesítés írásbeli vizsgarész, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység: 2020. június 17. 8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2020. június 16-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2020. június 16-tól

Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2020. május 27-én is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító intézményt.

 

Tervezett fontosabb események
Alakuló értekezlet 2019. augusztus 21. 9 óra
Javító- és osztályozó vizsgák 2019. augusztus 23. 10 óra, aug. 26. 8 óra
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2019. augusztus 29. 8 óra
Tanévnyitó ünnepség 2019. szeptember 2. 8 óra
Nyílt napok 2019. november 21 – 22.
Pályaorientációs nap (Vályi nap) 2019. december 6.
Szalagtűző 2019. december 6. 16 óra
Félévi osztályozó értekezlet 2020. január 24.
Félévi értesítők kiadása 2020. január 31-ig
Félévi nevelőtestületi értekezlet 2019. február 4.
Végzős osztályozó 2020. április 29.
Ballagás 2020. április 30. 16 óra
Osztályozó értekezlet 2020. június 12.
Tanévzáró ünnepély 2020. június 19.
Év végi nevelőtestületi értekezlet 2020. június 29.
 

Tanítás nélküli munkanapok:

Pályaorientációs nap (Vályi nap) 2019. december 6.
Nevelőtestületi csapatépítő tréning 2019. december 14.
Nevelési értekezlet 1. 2020. február 3.
Nevelési értekezlet 2. 2020. június 15.
Továbbképzési nap 1. 2019. december 7.
Továbbképzési nap 2. később meghatározandó időpontban
Diáknap 2020. április 30.