Iskolánk névadója

Vályi Péter vegyészmérnök, politikus

1919 december 25.-én Szombathelyen született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd 1942-ben a Budapesti Műegyetemen  vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1944 őszéig a Simontornyai Bőrgyárban laboratóriumvezető volt. Simontornyáról a szekszárdi munkaszolgálatos századhoz hívták be. 1945 januárjában letartóztatták; szüleit a nyilasok internálták. A felszabadulás után, 1945 áprilisában, Szombathelyen belépett a kommunista pártba. Korábbi munkahelyén a Simontornyai Bőrgyárban bekapcsolódott a termelés megindításának munkájába, s részt vett a kommunista pártszervezet megalakításában. 1947-ben a Vigedni Bőrgyár vállalatvezetőjévé nevezték ki.1948 januárjában az Országos Tervhivatalba került, majd az Országos Tervhivatal elnökhelyettesévé nevezték ki.

1967-töl pénzügyminiszter, 1971 májusa óta a Minisztertanács elnökhelyettese, a Kormány Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának elnöke, hazánk képviselője a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában. A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusán a Központi Bizottság tagjává választották.

Munkássága elismeréséül több magas kitüntetésben részesült. Tulajdonosa volt a Népköztársaság Érdemérem aranyfokozatának, két ízben tüntették ki a Munka Érdemrenddel, s megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát is. Miskolcon 1973. szeptember 18-án egy baleset során halt meg.