Technikum

TECHNIKUM

  • 5 éves képzési forma
  • az első két év ágazati ismereteket adó képzés
  • a második ciklusban duális képzés – 3 év szakirányú oktatás
  • a munkaszerződés által a tanulók a képzés alatt jövedelemhez jutnak
  • négy kötelező érettségi tárgyból érettségi vizsga; a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája az ötödik érettségi tárgy
  • a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítvány (érettségi bizonyítvány és technikusi végzettséget igazoló oklevél)
  • technikusi vizsga = emelt szintű érettségi tantárgy
  • a tehetséges fiatalok 9. évfolyamtól ösztöndíjat kaphatnak

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi technikusképzésben tervezünk osztályt indítani:

Kód Szakképesítés megnevezése
0800 Elektronikai technikus
0801 Kereskedő és webáruházi technikus
0802 Vendégtéri szaktechnikus

 

Az új képzési rendszerben, a technikumban és a szakképző iskolában is meghatározó lesz a duális képzés. Ezt megerősíti a tanulószerződést felváltó tanulói munkaszerződés is, ami a vállalkozások és a diákok szempontjából is fontos, pozitív változás!

Felvételi követelmény: A felvételnél a technikumban és a szakképző iskolában egyaránt az általános iskolából hozott 7. év végi és 8. félévi jegyeket vesszük figyelembe.

A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása.

Festő, mázoló, tapétázó; Panziós-fogadós; Pék-cukrász; Pincér-vendégtéri szakember; Szakács és Vendégtéri szaktechnikus szakképesítések esetében pályaalkalmassági vizsgálatra is sor kerül.